تعرفه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

قیمت گذاری ساده متناسب با نیاز و بودجه شما

۱۴ روز تست رایگان رایگان شروع کنید

تجاری

هزار تومان
۱۵۸
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۱.۹ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۲ گیگابایت فضای هاست
 • ۲۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • ده ایمیل اختصاصی
 • ایجاد ۵ فرم دریافت اطلاعات
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • اتصال ۲ دامین
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • فروشگاه اینترنتی آنلاین
  • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
محبوب‌ترین پکیج

سازمانی

هزار تومان
۲۷۸
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۳.۳۴ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۵ گیگابایت فضای هاست
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • نامحدود ایمیل اختصاصی
 • ایجاد ۱۰ فرم دریافت اطلاعات
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اضافه کردن نامحدود ادمین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • اتصال ۵ دامین
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • فروشگاه اینترنتی آنلاین
  • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی

ویژه

هزار تومان
۷۰۰
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۸.۴ میلیون تومان می‌باشد.

 • 20 گیگ فضای هاست
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • دامنه .com اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • نامحدود فرم دریافت اطلاعات
 • نامحدود ایمیل اختصاصی
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اضافه کردن نامحدود ادمین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • اتصال نامحدود دامین
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • فروشگاه اینترنتی آنلاین
  • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
به دنبال ایجاد یک فروشگاه آنلاین هستید؟

در صورتی که قصد معرفی و فروش محصولات خودتان را دارید، تعرفه های فروشگاه ساز وبزی را مشاهده نمایید.

سایت غیر فروشگاهی

شروع از
۱۵۸
هزار تومان
در ماه

در صورتی که نیاز به معرفی و فروش محصولات ندارید، تعرفه سایت های غیر فروشگاهی را مشاهده نمایید.

فروشگاهی پایه

هزار تومان
۱۸۹
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۲.۲۷ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۲ گیگابایت فضای هاست
 • ۹ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • فروشگاه اینترنتی آنلاین
 • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
 • ایجاد نامحدود کد تخفیف
 • آپدیت دسته جمعی محصولات
 • ایجاد فرم محصول
 • فیلتر محصولات
 • ۱ فرم دریافت اطلاعات
 • ۵ ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن ۵ ادمین
 • اپلیکیشن PWA
  • اتصال ۱ دامین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • تعریف نامحدود روش ارسال کالا
  • تعریف روش های متفاوت پرداخت
  • تعریف ترکیب های مختلف برای محصول
  • تعریف گروه مشخصات محصول
  • فروش محصولات فیزیکی و دانلودی
  • صدور کد تخفیف
  • سیستم انبارداری
  • جستجو و فیلتر هوشمند
  • امکان ثبت نظر و امتیاز برای محصول
  • مشاهده سبد خریدهای نا تمام
  • اخبار و مقالات (وبلاگ)

کسب و کار

هزار تومان
۲۴۸
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۲.۹۸ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۳ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۲ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • فروشگاه اینترنتی آنلاین
 • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
 • ایجاد نامحدود کد تخفیف
 • آپدیت دسته جمعی محصولات
 • ایجاد فرم محصول
 • فیلتر محصولات
 • تعیین حداقل مبلغ سبد خرید
 • گرفتن فایل خروجی از فروشگاه
 • ۵ فرم دریافت اطلاعات
 • ۱۰ ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن ۱۰ ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
  • اتصال ۳ دامین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • تعریف نامحدود روش ارسال کالا
  • تعریف روش های متفاوت پرداخت
  • تعریف ترکیب های مختلف برای محصول
  • تعریف گروه مشخصات محصول
  • فروش محصولات فیزیکی و دانلودی
  • صدور کد تخفیف
  • سیستم انبارداری
  • جستجو و فیلتر هوشمند
  • امکان ثبت نظر و امتیاز برای محصول
  • مشاهده سبد خریدهای نا تمام
محبوب‌ترین پکیج

برندینگ

هزار تومان
۴۹۷
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۵.۹۶ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۵ گیگابایت فضای هاست
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • فروشگاه اینترنتی آنلاین
 • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
 • ایجاد نامحدود کد تخفیف
 • آپدیت دسته جمعی محصولات
 • ایجاد فرم محصول
 • فیلتر محصولات
 • تعیین حداقل مبلغ سبد خرید
 • گرفتن فایل خروجی از فروشگاه
 • نامحدود فرم دریافت اطلاعات
 • نامحدود ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن نامحدود ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
 • کد تخفیف پیشرفته
 • محدودیت تعداد در سفارش
 • تعیین قیمت بر حسب فرمول
 • فروش عمده (تخفیف در تعداد)
 • افزودن سفارش دستی
 • زمان بندی ارسال سفارش
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • ویرایش گروهی محصولات
  • اتصال ۵ دامین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • تعریف نامحدود روش ارسال کالا
  • تعریف روش های متفاوت پرداخت
  • تعریف ترکیب های مختلف برای محصول
  • تعریف گروه مشخصات محصول
  • فروش محصولات فیزیکی و دانلودی
  • صدور کد تخفیف
  • سیستم انبارداری
  • جستجو و فیلتر هوشمند
  • امکان ثبت نظر و امتیاز برای محصول
  • مشاهده سبد خریدهای نا تمام

فروشگاهی پیشرفته

هزار تومان
۱۰۰۰
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۱۲ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۲۵ گیگابایت فضای هاست
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • دامنه .com اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • فروشگاه اینترنتی آنلاین
 • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
 • ایجاد نامحدود کد تخفیف
 • آپدیت دسته جمعی محصولات
 • ایجاد فرم محصول
 • فیلتر محصولات
 • تعیین حداقل مبلغ سبد خرید
 • گرفتن فایل خروجی از فروشگاه
 • نامحدود فرم دریافت اطلاعات
 • نامحدود ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن نامحدود ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
 • کد تخفیف پیشرفته
 • محدودیت تعداد در سفارش
 • تعیین قیمت بر حسب فرمول
 • فروش عمده (تخفیف در تعداد)
 • افزودن سفارش دستی
 • زمان بندی ارسال سفارش
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • ویرایش گروهی محصولات
 • چند فروشندگی (مارکت پلیس)
  • اتصال نامحدود دامین
  • ایجاد نامحدود صفحه
  • نامحدود نوشته برای وبلاگ
  • تعریف نامحدود روش ارسال کالا
  • تعریف روش های متفاوت پرداخت
  • تعریف ترکیب های مختلف برای محصول
  • تعریف گروه مشخصات محصول
  • فروش محصولات فیزیکی و دانلودی
  • صدور کد تخفیف
  • سیستم انبارداری
  • جستجو و فیلتر هوشمند
  • امکان ثبت نظر و امتیاز برای محصول
  • مشاهده سبد خریدهای نا تمام
به دنبال ایجاد یک سایت غیر فروشگاهی هستید؟

در صورتی که نیاز به معرفی و فروش محصولات ندارید، تعرفه های سایت ساز وبزی را مشاهده نمایید.

رزرو آنلاین پایه

هزار تومان
۲۴۸
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۲.۹۸ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۱ گیگابایت فضای هاست
 • ۳۲ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • سیستم رزرو آنلاین
 • تقویم کاری برای هر کارمند
 • پرداخت آنلاین
 • ایجاد فرم برای خدمات
 • گرفتن فایل خروجی از خدمات
 • ۵ فرم دریافت اطلاعات
 • ۵ ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن ۱ ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
 • اتصال ۱ دامین
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • نامحدود نوشته برای وبلاگ
 • صدور کد تخفیف
 • تقویم زمان بندی
 • گزارشات
 • امکان ثبت نظر و امتیاز برای خدمت
پکیج پیشنهادی

رشد

هزار تومان
۴۹۷
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۵.۹۶ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۵ گیگابایت فضای هاست
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • سیستم رزرو آنلاین
 • تقویم کاری برای هر کارمند
 • پرداخت آنلاین
 • ایجاد فرم برای خدمات
 • گرفتن فایل خروجی از خدمات
 • ۵ فرم دریافت اطلاعات
 • ۱۰ ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن ۳ ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
 • اتصال ۲ دامین
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • نامحدود نوشته برای وبلاگ
 • صدور کد تخفیف
 • تقویم زمان بندی
 • گزارشات
 • امکان ثبت نظر و امتیاز برای خدمت
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • رزرو هتل و اقامتگاه

رزرو آنلاین پیشرفته

هزار تومان
۱۱۲۵
/ در ماه

حداقل دوره پرداخت یک ساله

و به مبلغ ۱۳.۵ میلیون تومان می‌باشد.

 • ۲۵ گیگابایت فضای هاست
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • آپتایم 99.9%
 • دامنه .ir اختصاصی هدیه
 • دامنه .com اختصاصی هدیه
 • SSL (رمزنگاری HTTPS)
 • سیستم رزرو آنلاین
 • تقویم کاری برای هر کارمند
 • فروشگاه اینترنتی آنلاین
 • ایجاد نامحدود محصول فروشگاهی
 • ایجاد نامحدود کد تخفیف
 • آپدیت دسته جمعی محصولات
 • ایجاد فرم محصول
 • فیلتر محصولات
 • تعیین حداقل مبلغ سبد خرید
 • گرفتن فایل خروجی از فروشگاه
 • نامحدود فرم دریافت اطلاعات
 • نامحدود ایمیل اختصاصی
 • اضافه کردن نامحدود ادمین
 • اخبار و مقالات (وبلاگ)
 • اپلیکیشن PWA
 • کد تخفیف پیشرفته
 • محدودیت تعداد در سفارش
 • تعیین قیمت بر حسب فرمول
 • فروش عمده (تخفیف در تعداد)
 • افزودن سفارش دستی
 • زمان بندی ارسال سفارش
 • رزرو هتل و اقامتگاه
 • سیستم گزارش گیری پیشرفته
 • ویرایش گروهی محصولات
 • چند فروشندگی (مارکت پلیس)
 • اتصال نامحدود دامین
 • ایجاد نامحدود صفحه
 • نامحدود نوشته برای وبلاگ
 • تقویم زمان بندی
 • تعریف نامحدود روش ارسال کالا
 • تعریف روش های متفاوت پرداخت
 • تعریف ترکیب های مختلف برای محصول
 • تعریف گروه مشخصات محصول
 • فروش محصولات فیزیکی و دانلودی
 • صدور کد تخفیف
 • سیستم انبارداری
 • جستجو و فیلتر هوشمند
 • امکان ثبت نظر و امتیاز برای محصول
 • مشاهده سبد خریدهای نا تمام
به دنبال ایجاد یک سایت غیر فروشگاهی هستید؟

در صورتی که نیاز به معرفی و فروش محصولات ندارید، تعرفه های سایت ساز وبزی را مشاهده نمایید.

تمام پکیج های وبزی شامل امکانات زیر خواهند بود

features هاستینگ تمام ابری

میزبانی سایت شما بر روی زیر ساخت ابری امن و پرسرعت با ظرفیت اختصاصی صورت می‌پذیرد.

features آدرس اینترنتی اختصاصی

در تمامی پکیج های وبزی امکان اتصال دامین اختصاصی خودتان مثل com, net, org, ir و ... را دارید و یک دامین IR به رایگان ارائه می شود.

features امکان ارتقا پکیج

هر زمان نیاز به فضا و پهنای باند بیشتری داشتید به راحتی می توانید پکیج خود را ارتقا دهید.

features پشتیبانی رایگان

ما در سریعترین زمان پاسخگوی سوالات و مشکلات شما به صورت آنلاین و تلفنی هستیم.

features بروز رسانی رایگان

وبزی هر ماه بروزرسانی های جدید جهت گسترش امکانات و بهبود سایتتان ارائه می کند.

features SSL رایگان

برای افزایش امنیت و بهبود سئو سایت خودتان، به رایگان می توانید SSL سایتتان را فعال کرد.

مقایسه جزئیات پکیج ها (قیمت ها بصورت هزار تومان در سال)
با پرداخت دو ساله ۲۰ درصد کمتر بپردازید
شرکتی ۱,۵۴۸
تجاری ۱,۸۹۶
سازمانی ۳,۳۳۶
ویژه ۸,۴۰۰
پایه
فضا ( هاست ) ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت ۲۰ گیگابایت
پهنای باند ۸ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۵۰۰ گیگابایت
اتصال دامین ۱ ۲ ۵ نامحدود
ایمیل اختصاصی ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود
دامنه IR هدیه
دامنه COM هدیه
تعریف زون رکورد برای دامین
آپتایم 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
سیستم ضد حملات سایبری پیشرفته پیشرفته پیشرفته پیشرفته
وبلاگ
فروشگاه
SSL ( رمزنگاری HTTPS )
اپلیکیشن PWA
ویژگی های حرفه ای سئو
اضافه کردن همکار ۳ ۵ نامحدود نامحدود
پشتیبانی رایگان
دوره آموزشی ویدیویی
بهینه برای موبایل
قالب
فرم دریافت اطلاعات ۳ ۵ ۱۰ نامحدود
خروجی csv از نتایج فرم
ایجاد نامحدود پاپ آپ
ایجاد نامحدود صفحه
شخصی سازی رنگ، فونت و ...
پرسش‌های متداول
جدول با امکان جستجو
مگا منو
گالری
اسلایدر
اسلایدر تعاملی
محتوی متنی
فرم تماس با ما
شمارشگر معکوس
ویدیو
ایجاد انیمیشن
بکگراند ویدیو
دانلود بک آپ قالب
باکس شناور
ایجاد لینک
اتصال به شبکه های اجتماعی
سایت چند زبانه
اتصال چت آنلاین
وبلاگ
ایجاد نوشته وبلاگی
امتیازدهی به مقالات
کد اسکیما برای امتیاز
دسته بندی شاخه وار
ایجاد برچسب
فیدخوان
دریافت نظر
پاسخ به نظر
شناسایی خودکار نظر اسپم
انتشار نوشته در آینده
تنظیم نوشته ویژه
تنظیمات سئو برای نوشته
ریدارکت خودکار آدرس
ظاهر سفارشی برای هر نوشته
ظاهر سفارشی برای هر دسته
دریافت خروجی اکسل
امکانات جانبی
عضویت در سایت
اعتبار سنجی موبایل
ریدایرکت دستی صفحات
ورود اعضا با رمز یکبار مصرف
دریافت خروجی اکسل اعضا
محدود کردن دسترسی صفحات
اتصال به گوگل وب مستر
تولید خودکار سایت مپ
گوگل انالیتیکس پیشرفته
تغییر فاوآیکون
اتصال به ایمیل از طریق موبایل و ...
اتصال به سیستم ایمیل مارکتینگ
اتصال به سیستم پنل اس ام اس
بدون نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه، بصورت کاملا رایگان سایت خودتان را طراحی کنید! رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید
مقایسه جزئیات پکیج ها (قیمت ها بصورت هزار تومان در سال)
با پرداخت دو ساله ۲۰ درصد کمتر بپردازید
فروشگاهی پایه ۲,۲۶۸
کسب و کار ۲,۹۷۶
برندینگ ۵,۹۶۴
فروشگاهی پیشرفته ۱۲,۰۰۰
پایه
فضا ( هاست ) ۲ گیگابایت ۳ گیگابایت ۵ گیگابایت ۲۵ گیگابایت
پهنای باند ۹ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۵۰۰ گیگابایت
اتصال دامین ۱ ۳ ۵ نامحدود
ایمیل اختصاصی ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود
دامنه IR هدیه
دامنه COM هدیه
تعریف زون رکورد برای دامین
آپتایم 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
سیستم ضد حملات سایبری پیشرفته پیشرفته پیشرفته پیشرفته
وبلاگ
فروشگاه
SSL ( رمزنگاری HTTPS )
اپلیکیشن PWA
ویژگی های حرفه ای سئو
اضافه کردن همکار ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود
پشتیبانی هفت روز در هفته
دوره آموزشی ویدیویی
بهینه برای موبایل
قالب
فرم دریافت اطلاعات ۱ ۵ نامحدود نامحدود
خروجی csv از نتایج فرم
ایجاد نامحدود پاپ آپ
ایجاد نامحدود صفحه
شخصی سازی رنگ، فونت و ...
پرسش‌های متداول
جدول با امکان جستجو
مگا منو
گالری
اسلایدر
اسلایدر تعاملی
محتوی متنی
فرم تماس با ما
شمارشگر معکوس
ویدیو
ایجاد انیمیشن
بکگراند ویدیو
دانلود بک آپ قالب
باکس شناور
ایجاد لینک
اتصال به شبکه های اجتماعی
سایت چند زبانه
اتصال چت آنلاین
فروشگاه
چند فروشندگی
ایجاد نامحدود محصول
فروش محصول فیزیکی
فروش خدمات
فروش فایل
فروش دوره‌های آموزشی
تعریف روشهای مختلف ارسال کالا
زمان بندی ارسال سفارش
تعیین قیمت بر حسب فرمول
فروش عمده (تخفیف در تعداد)
افزودن سفارش دستی
دریافت لوکیشن کاربر
تعریف روش های متفاوت پرداخت
اتصال به سرویس پستی (چاپار)
محاسبه مالیات
تعریف ترکیب‌های مختلف
تعریف فرم برای محصول
تعریف روبان برای محصول
سیستم کنترل موجودی
تعریف نامحدود کد تخفیف
آپدیت دسته جمعی محصولات
ویرایش گروهی محصولات
آپدیت دسته جمعی سفارشات
دسته بندی شاخه وار
فیلتر قیمت در صفحه محصولات
فیلتر مشصخات در صفحه محصولات
امکان جستجوی غلط املایی
امکان مقایسه محصولات
امکان تعیین فروش ويژه
امکان تعیین تخفیف دوره ای
زمان بندی انتشار محصول
مرتب سازی محصولات به صورت سفارشی
اخطار محدود بودن موجودی در صفحه محصول
تعیین محدودیت تعداد محصول در سفارش
تبدیل قیمت ارزی محصول به تومان
محدود کردن کد تخفیف
تعریف کد تخفیف گروهی
تعریف فیلتر به صورت رنج
اضافه کردن تب بندی
گالری تصاویر برای محصولات
قابلیت زوم روی عکس محصولات
امتیازدهی به محصولات
دریافت نظر
پاسخ به نظر
تنظیمات سفارشی سئو
ظاهر سفارشی برای هر محصول
ظاهر سفارشی برای هر دسته
مشاهده سبد خرید‌های نا تمام
سیستم پیشرفته مدیریت سفارشات
اطلاع رسانی پیامکی در مراحل مختلف
گزارش فروش ساده ساده پیشرفته پیشرفته
محدود کردن قیمت برای اعضا
امکان سفارش بدون عضویت
پرداخت در محل
انتقال به حساب بانکی
درگاه پرداخت ملت
درگاه بانک سامان
درگاه بانک پارسیان
درگاه بانک ملی
درگاه آی دی پی
درگاه ایزی پی
درگاه بانک پاسارگارد
درگاه زرین پال
درگاه وندار
درگاه ایزی پی
درگاه پی پینگ
درگاه پی
فعال سازی آنی درگاه
دریاف خروجی csv از محصولات
وارد کردن و اپدیت محصولات با CSV
سبد خرید راحت
تعریف چند آدرس برای هر مشتری
مشاهده و پیگیری سفارش توسط مشتری
وبلاگ
ایجاد نوشته وبلاگی
امتیازدهی به مقالات
کد اسکیما برای امتیاز
دسته بندی شاخه وار
ایجاد برچسب
فیدخوان
دریافت نظر
پاسخ به نظر
شناسایی خودکار نظر اسپم
انتشار نوشته در آینده
تنظیم نوشته ویژه
تنظیمات سئو برای نوشته
ریدارکت خودکار آدرس
ظاهر سفارشی برای هر نوشته
ظاهر سفارشی برای هر دسته
دریافت خروجی اکسل
امکانات جانبی
اتصال به ترب و ایمالز
عضویت در سایت
اعتبار سنجی موبایل
ریدایرکت دستی صفحات
ورود اعضا با رمز یکبار مصرف
دریافت خروجی اکسل اعضا
محدود کردن دسترسی صفحات
اتصال به گوگل وب مستر
تولید خودکار سایت مپ
گوگل انالیتیکس پیشرفته
تغییر فاوآیکون
اتصال به ایمیل از طریق موبایل و ...
اتصال به سیستم ایمیل مارکتینگ
اتصال به سیستم پنل اس ام اس
بدون نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه، بصورت کاملا رایگان سایت خودتان را طراحی کنید! رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید رایگان شروع کنید

پرسش و پاسخ وبزی

وبزی چیست؟

وبزی یک تکنولوژی جدید و پیشرفته برای طراحی سایت است. وبزی با استفاده از ابزارهای پیشرفته به شما امکان طراحی یک سایت منحصر به فرد و با سلیقه خودتان را به شما می دهد.

آیا من می توانم وبزی را به رایگان تست کنم؟

بله. شما می توانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای وبزی را ۱۴ روز تست نمایید. در صورتی که نیاز به زمان بیشتری داشتید، می توانید این زمان را تمدید نمایید.

برای استفاده از وبزی به چه مهارت هایی نیاز دارم؟

وبزی ساده ترین روش طراحی سایت است. با استفاده از سیستم درگ اند دراپ بدون نیاز به دانش فنی می توانید سایت خودتان را با کمترین هزینه و زمان طراحی کنید.

آیا من می‌توانم از دامین دلخواه خودم استفاده نمایم؟

بله. شما بعد از خرید هر یک از پنل‌های وبزی امکان اتصال دامین‌ دلخواهتان به وب سایت خودتان را خواهید داشت. همچنین در تمامی پنل ها یک دامین آی ار رایگان به شما هدیه داده می شود.

نحوه پرداخت هزینه وب سایت به چه صورتی است؟

هزینه وب سایت شما به صورت اشتراک سالیانه و دو ساله می‌باشد. شما بعد از پرداخت هزینه دوره تا پایان دوره خود نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ی دیگری ندارید.

آیا امکان خرید سایت به صورت دائمی است؟

خیر. در دنیای وب مفهومی به نام خرید دائمی وجود ندارد. و هر سایتی حتی خود وبزی باید ماهیانه هزینه پرداخت نماید. هیچ خدمات دهنده وب سایتی از این قائده مستثنی نیست. هزینه سالیانه به دلیل خدمات هاست، پشتیبانی، آپدیت برنامه، مانیتورینگ امنیتی و ... است.

آیا من می‌توانم پنل وبزی را در آینده ارتقا دهم؟

بله. شما هر زمانی بخواهید می‌توانید با پرداخت ما به التفاوت بین دو پکیج، سایت خود را در وبزی ارتقا دهید.

آیا پشتیبانی هزینه ای دارد؟

خیر. پشتیبانی در وبزی کاملا رایگان هست و کارشناسان وبزی در سریعترین زمان پاسخ سوالات و مشکلات شما را خواهند داد.

آیا باید هاست مجزا خریداری نمایم؟

خیر. تمامی پنل‌های وبزی شامل هاست پر سرعت و با امنیت بالا می‌باشد. تمامی سرور‌های وبزی از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند و در بهترین دیتاسنتر‌های ایران میزبانی می‌شوند.

تفاوت طراحی سایت سنتی با وبزی چیست؟

وبزی نسل جدید طراحی سایت است. در طراحی سایت سنتی نیاز به زمان و هزینه بالا برای کد نویسی است ولی در وبزی تنها با چند کلیک و بدون نیاز به دانش فنی می توان هر تغییری را انجام داد.

تفاوت وبزی با طراحی بر روی قالب آماده چیست؟

قالب های آماده شما را محدود می کنند. همچنین اکثرا سرعت و امنیت پایینی دارند ولی در عوض وبزی یک محیط طراحی با اماکانات نا محدود هست که می توانید با کمک آن هر طرحی که در ذهن دارید را پیاده سازی کنید.

آیا امکان درخواست قالب اختصاصی است؟

بله. شما می توانید طراحی قالب سایت خودتان را به صد ها شرکت و فریلنسر که بر بستر وبزی خدمات ارائه می کنند، بسپارید.

محبوب ترین سایت ساز ایرانی

مطابق آمار builtwith.com وبزی از نظر تعداد سایت فعال در ایران، محبوب ترین سایت ساز ایرانی است و در مقایسه با سایت ساز های خارجی رتبه سوم است.

سوالی دارید؟

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۲۲۲۲-۵۰-۶۴