فاکتور ساز آنلاین

با پرکردن فرم زیر در کمتر از 5 دقیقه یک فاکتور حرفه ای بسازید و فایل آن را بصورت رایگان همان لحظه دریافت نمایید.

facture

فاکتور ساز آنلاین وبزی

به راحتی با استفاده از این ابزار برای مشتریان خود فاکتور صادر کنید.

info
اطلاعات فاکتور
info
اطلاعات شرکت / مجموعه شما
info
اطلاعات خریدار
info
اطلاعات محصول یا سرویس فروخته شده
cross
شماره فاکتور :

تاریخ :

پیش فاکتور فروش کالا و خدمات
مشخصات فروشنده
نام شرکت یا مجموعه :

شناسه / شماره ملی :

شماره اقتصادی :

کد پستی :

شماره تماس :

نشانی :

مشخصات خریدار
نام خریدار :

شناسه / شماره ملی :

شماره اقتصادی :

کد پستی :

شماره تماس :

نشانی :

مشخصات کالا یا خدمات
نام کالا یا خدمات شرح تعداد قیمت واحد جمع
جمع پیش فاکتور

توضیحات :

تخفیف :

مالیات بر ارزش افزوده :

مبلغ قابل پرداخت :

مهر و امضای فروشنده :

signature

مهر و امضای خریدار :

سوالی دارید؟

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

021-2222-5064